Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - Ortaokul - PDR

Çocukluktan gençliğe geçiş, çocuklarımızın ortaokul çağında yaşanmakta. Öğrencilik serüvenleri devam ederken, bir yandan psikolojik ve duygusal değişimler önceki yıllara göre daha yoğun kendini gösterir. Bu nedenle, ortaokullarımızda rehberlik faaliyetleri, öğrencilerimizin ön ergenlik dönemi ile başlayıp, ergenlik dönemi özellikleriyle liseye geçtikleri dönemin koşullarına uygun olarak düzenlenmiştir. Bu dönemde gerek kendisi, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerini yeniden yapılandırmaya çalışan, gerekse geleceği ile ilgili önemli adımlar atmaya başlayan öğrencilerimizle hem kişisel gelişimlerini, hem de akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.

Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, psikolojik gelişimini de hedefler. Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler; gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

Bireysel Görüşmeler 

Öğrenci ile yüz yüze yapılan görüşmeler, danışman ile kurulan iletişim kalitesine göre en verimli ve etkili rehberlik hizmeti olabilir. Bu nedenle öğrencilerimizle nitelikli, işlevsel, yapılandırılmış görüşmeler yapılmaktadır. Öğretim yılı çalışma takvimi, öğrenci ihtiyaçları, okuldaki diğer eğitimcilerin gözlemleri, envanter raporları, test sonuçları, sınav puanları, danışman öğretmenin isteği, veli görüşmesi neticesi gibi pek çok nedenle öğrencilerimizle PDR uzmanlarımız bir araya gelir.
Bireysel görüşmelerimizde amaç, öğrencimizin yaşantısındaki değişkenlerin etkilerini kontrol etmesi ve kendini gerçekleştirme yolculuğunda destek verilmesidir. Akran sorunları, akademik hedefler, aile ve çevre beklentileri, öğrenim sistemi içindeki aşamalar, sınavlar bu dönemde yüksek stres kaynağı olabilir. Öte yandan yine bu tür etkenler, motivasyon düşüklüğüne de yol açabilir. Bu nedenle öğretim yılının her iki yarısında da periyodik bireysel görüşmeler yapılır. Ve bunun dışında öğrenci kendi isteği ile uzmanlarımız ile görüşme talep edebilir.

Oryantasyon Çalışmaları

Bilindiği gibi yaşadığı mekân ve öğrenim gördüğü okul değiştiğinde çocuklarımız farklı oranlarda olsa da endişelenirler. Akıllarında “acaba” diye başlayan belirsizlik soruları oluşur. Yeni okulunda yeteneklerini gösterip gösteremeyeceği, başarılı olup olmayacağı şeklindeki soruları kendisine devamlı sormaktadır. Bu nedenle okulumuza yeni başlayan her öğrenci rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci başlar. Öğrencinin akran grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte danışman öğretmen ve rehberlik koordinasyon içindedir. 

Öğrenci İçin Grup Çalışmaları

Grup Çalışmaları, güvenli bir ortamda, bir uzman liderliğinde, farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, elde edilen bilgiler ışığında, aynı konuda sorun yaşayan öğrencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, 8-12 öğrenciyle yapılır. Grup çalışmalarının neler olacağı akademik takvimimizde belirtildiği gibi, öğretim yılında oluşan ihtiyaçlara göre de oluşturulur. Çalışmaya liderliği, rehberlik uzmanlarımız yapar.

Uygulanan Envanter ve Testler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, eğitsel rehberlik çalışmaları kapsamında; öğrencilerin bilişsel alanda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan uygulamaların yapılması dışında, iletişim, kendini tanıma, sorumluluk bilinci, zaman yönetimi gibi konuları da ele almakta. Tanıma, ölçme, değerlendirme araçlarını bu yönde kullanılmaktadır. 

PDR Birimimizin, sınıf ve öğrenci ihtiyaçlarına göre uyguladığı test ve envanterler:

  • Aile Envanteri

  • Öğrenme Stilleri Envanteri

  • Çoklu Zekâ Envanteri

  • Problem Tarama Envanteri

  • Başarısızlık Nedenleri Envanteri

  • Sosyometri çalışması

  • Kimdir Bu Testi

  • Kime Göre Ben Neyim Testi

  • Cümle Tamamlama Çalışması

  • İstek Listesi