Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - İlkokul - BİLİM/SANAT/SPOR

YARATICI DRAMA

Yaratıcı dramanın hedefleri şöyle sıralanmaktadır:

- Güven duygusunu ve karar verme becerilerini geliştirme,

- Kendini tanımasına yardımcı olma,

- Duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade etme,

- Yaratıcılık ve estetik gelişimin sağlama,

- İşbirliği yapabilme becerilerini geliştirme,

- Yeni deneyimler kazandırma ve deneyimlerini kullanma olanağı sunma,

- Yaşamında daha etkin rol alması yönünden destekleme,

- Kalıcı davranış değişikleri sağlama,

- Toplumsal değerlerin gelişimini destekleme,

- Dil ve iletişim becerileri kazandırma,

- İmgelem gücünü geliştirme,

- Gözlem becerileri geliştirerek çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

- Problem çözme becerilerini geliştirerek, çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

- Soyut kavramları somut yaşantılara dönüştürülerek algılama becerilerini geliştirme,

- Olaylar arasında bağlantılar kurmasını sağlama,

- Vücudunu tanımasını, vücut organlarını nasıl kullanacağını öğrenmesini sağlayarak, bedeninin çok yönlü gelişmesine katkıda bulunma,

- Kişi ve olayları çok yönlü değerlendirerek, farklı bakış açıları kazanma

MÜZİK

Müzik, ses eğitimi ve nota bilgisi ile şarkı söyleyerek, çalgı çalarak, müzik dinleyerek öğrenilmektedir. Öncelikli hedeflerimiz akademik başarının yanı sıra öğrencilerimizin bireysel yeteneklerini geliştirmek, sergileyecek ortamlar yaratmak, geleneksel ve evrensel müzik kültürünü kazandırarak müziği yaşamlarına katmaktır.

1., 2., 3. ve 4. sınıflarımızda ses ve kulak gelişimine önem verilmekte, öğrencilerin ses ve duyuş yetenekleri geliştirilmekte, buna bağlı olarak sağlıklı müzik çalışmaları yapılmaktadır. 2. ve 3. sınıftan itibaren orff, nota, solfej ve melodika öğrenimi ağırlıklı olmak üzere yetenekli öğrenciler piyano, keman, gitar gibi enstrümanlara yönlendirilmektedirler.

SPOR

Amacımız insanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında, bedensel ve ruhsal geliştirmektir.

Hedefimiz bedensel yönden sağlıklı olan insan biz duygusunu geliştirerek, takım ruhunu ve kendine güvenini kazanmış, milli ve manevi amaçların niteliklerini taşıyan, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta ATATÜRK olmak üzere Türk büyüklerini kendine örnek alan, davranışlarını kontrol edebilen, DOĞRU, TEMİZ, DÜZENLİ, ÖZ GÜVENİ GELİŞMİŞ, DİSİPLİNLİ, özgür zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.  

Beden Eğitimi ve Sporun Okulumuzdaki Hedefleri:

  • Günlük işlerini ve yaşayışlarını en verimli şekilde yürütebilecek kuvvet, çeviklik, elastikiyet, çabukluk ve dayanıklılık sağlamak.

  • İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi duruş alışkanlıkları kazandırmak.

  • Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırmak.

  • Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretmek.

  • Bireyi topluma hazırlamak.

  • Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı öğretmek.

  • Toplumsal sorumluluğu geliştirmek.

  • Kültürel zevk, duyarlılık sağlamak.