Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - Ortaokul - BİLİM/SANAT/SPOR

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM

Bu program öğrencileri, Özel Teknoloji ve Kültür Okulları eğitim programlarında başarılı olabilmeleri için sahip olması gereken bilgisayar becerilerini kazandırmayı hedefler. Öğrencilerimiz bilgisayarın tüm parçalarından başlayarak, ne kadar farklı alanlara ulaşabileceğini fark ederler. Bilgisayarı yaratmak ve keşfetmek için kullanacak ve dijital dünyayı yönetmeyi öğrenirler.

İnternet araştırmaları ve bilgi toplama ile özgün Powerpoint slaytları oluşturularak sınıf içi sunumlar ile sadece bilgisayar becerilerini değil özgüven ve hitabet yeteneklerini geliştiriyorlar. Publisher ve Photoshop programının temelleri atılarak masaüstü yayıncılık mantığı ile afişler hazırlayıp, yaratıcı zekalarını yeni alanlara yöneltiyorlar. Movie Maker programı ile videolar hazırlanıyor ve geleceğin yönetmenleri beyaz perdeye adım atıyor. 

MÜZİK

5, 6.,7. ve 8. Sınıflarda solfej ve melodika eğitiminin yanı sıra yöntem ve ilke olarak çağdaş bir anlayış uygulanmaktadır. Buradaki amaç, doğruya, seçiciliğe yönlendirmektir. Evrensel değerdeki müziklerin seçkin örnekleri, öğrencilerin daha geniş düşünmelerini sağlamakta; Türk bestecilerinin, dünya toplumlarının müzikleri tanıtılmaktadır. 

Öğrencilerimizin yetenekleri okul içi kurslarımızda geliştirilmekte, koro çalışmaları, ritim çalışmaları iyi ilişkilerle özgüvenlerinin gelişmesinde etkili olmaktadır. Yapılan çalışmalar, yılsonu konserlerinde, milli bayram kutlamalarında ve diğer etkinliklerimizde sergilenmektedir. 

SPOR

Amacımız insanın toplum kurallarına uygun olarak yaşayabilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, sağlıklı ve dürüst davranabilmesi, düşünce gelişiminin yanında, bedensel ve ruhsal geliştirmektir.

Hedefimiz bedensel yönden sağlıklı olan insan biz duygusunu geliştirerek, takım ruhunu ve kendine güvenini kazanmış, milli ve manevi amaçların niteliklerini taşıyan, küçüklerini seven ve koruyan, büyüklerine saygılı, vatanını ve milletini seven, başta ATATÜRK olmak üzere Türk büyüklerini kendine örnek alan, davranışlarını kontrol edebilen, DOĞRU, TEMİZ, DÜZENLİ, ÖZ GÜVENİ GELİŞMİŞ, DİSİPLİNLİ, özgür zamanlarını yararlı ve zevkli çalışmalarla değerlendirebilen bireyler yetiştirmektir.  

Beden Eğitimi ve Sporun Okulumuzdaki Hedefleri:

  • Günlük işlerini ve yaşayışlarını en verimli şekilde yürütebilecek kuvvet, çeviklik, elastikiyet, çabukluk ve dayanıklılık sağlamak.
  • İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi duruş alışkanlıkları kazandırmak.
  • Serbest zamanları değerlendirme davranış ve becerileri kazandırmak.
  • Ölçülü ve planlı bir şekilde çalışmayı ve dinlenmeyi öğretmek.
  • Bireyi topluma hazırlamak.
  • Kendini kontrol etmeyi, başkalarına ve kurallara saygıyı öğretmek.
  • Toplumsal sorumluluğu geliştirmek.
  • Kültürel zevk, duyarlılık sağlamak.