Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - İlkokul - PDR

ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI

Teknoloji ve Kültür Koleji İlkokulu olarak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerimizin amacı; idare, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin katılım ve işbirliğiyle öğrencilerimizin anaokulundan üniversiteye kadar uzanan eğitim-öğretim sürecinde psikolojik açıdan sağlıklı, kendisiyle ilgili farkındalık kazanmış, doğru seçimler yapabilen, iletişim becerileri gelişmiş, kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak mevcut kapasitelerini tam olarak kullanabilmelerini ve daha üst seviyeye ulaşmalarını sağlamaktır. Rehberlik çalışmalarımızı, öğrencilerimizin karşılaştıkları sorunların çözümünde hayatın içinde kullanabilecekleri stratejileri geliştirebilmek ve her öğrencinin yaş dönemine özgü gelişimlerini başarıyla tamamlayabilecekleri ve bir üst gelişim dönemine hazırlanmalarını amaçladığımızdan “Gelişimsel Rehberlik Modeli” çerçevesinde gerçekleştirmekteyiz. Teknoloji ve Kültür Kolejinde öğrencilere yönelik çalışmalar Rehberlik Hizmetlerinin İlkelerine uygun olarak, tanıma, izleme, gelişimsel ve önleyici rehberlik anlayışı ile yürütülür.

Rehberlik Servisi & Öğrenci Tanıma

Öğrencilerimizin kişisel özellikleri, kişilik ve mizaç yapıları, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Böylelikle öğrencinin kendisini tanımasını sağlayarak yaşamda alacağı kararların kişisel ve mesleki seçimlerinin doğru ve gerçekçi olmasını sağlayacaktır. Teknoloji ve Kültür Kolejinin yeni öğrencileri, rehberlik birimi tarafından "oryantasyon" (okula uyum) çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı sunulmaktadır. Yine yıl içerisinde yapılacak çeşitli tekniklerle öğrencilerin kendileriyle ilgili farkındalık düzeylerinin artması sağlanır.

Rehberlik Servisi & Öğrenci Başarısı

Öğrencilerimize bireysel hedef belirleme özelliği kazandırma, öz disiplin kavramıyla kendini yönetme ve planlama becerisi kazandırmada yardımcı olma öncelikli amaçlarımız arasındadır. Öğrencilerimizin kendini gerçekleştirme kapasitelerini arttırmaya çalışırken motivasyon, dikkat ve sınavlara hazırlanmada karşılarına çıkan engellerle baş etme becerilerini de arttırmaya çalışıyoruz. Tüm bu amaçlara Rehberlik Servisinin kullandığı bilimsel özellikteki test ve envanterlerinden yararlanarak ulaşmaya çalışıyoruz.

Ölçme Değerlendirme Servisimizce öğrencilerimizin aldığı sonuçlar titizlikle değerlendirilmektedir. Rehberlik Servisimizce yıl içerisinde düzenlenen “Başarı”, “Motivasyon ve Konsantrasyon”, “Zaman Yönetimi”, “Dikkat ve Kaygı Grup Çalışmaları”, “Verimli Ders Çalışma Yöntemleri öğrencilerimizin gelişmesine önemli katkıda bulunacaktır.

REHBERLİK

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümümüzde öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak program geliştirilir, alanında yetkin PDR Uzmanları ile Anaokulu-İlkokul-Ortaokul-Lise bütünlüğü içerisinde geliştirilen program yürütülür.

 • Öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal, dil ve psiko-motor gelişimlerini destekleyici çalışmalar,

 • Öğrencilerimizin ilkokula, ortaokula, liseye geçişini kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları,

 • Kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik,

 • Doğal ortamlarda gözlem,

 • Öğrenci gelişim programı,

 • Değerler eğitimi,

 • Kurallara uyma, sorumluluk geliştirme, arkadaşlık ilişkileri, iletişim becerileri, öfke kontrolü, gibi kişilik gelişimini destekleyecek çalışmalar,

 • Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik seminerler,

 • Bilgilendirme amaçlı bültenler ve yazılar,

 • Meslekler günü, yeni meslekler günü, meslek tanıma- staj programları, kariyer planlama,

 • Üniversite tercih dönemi danışmanlığı,

 • Öğrenci birliği çalışmaları yapılmaktadır.