Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - İlkokul - YABANCI DİLLER

"Dilimin sınırları dünyamın sınırlarıdır." Wittgenstein

İngilizce zümresinin genel amacı; bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak öğrencilerin bilişsel alanda ilerleme sağlamalarına katkıda bulunmaktır. Gittikçe globalleşen dünyamızda, milletlerarası ilişkiler son hızla devam ederken "yabancı dil öğrenme" ihtiyacı da büyümüştür. Özellikle, ticari, ekonomik ve siyasi hayatta yabancı bir dil bilmek olmazsa olmaz hale gelmiştir. Çünkü bireysel farklılıkları ön planda tutan iş dünyasında sahip olacağınız donanımla yabancı bir dili konuşmak tüm kapıları ardına kadar açacaktır. İkinci ve üçüncü bir yabancı dil bilmek ise büyük avantaj sağlayıp, kişiyi ön plana çıkaracaktır.


Tam Öğrenme Modeli”ne Uygun İngilizce Eğitimi

İngilizce müfredat programımız Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı CEFR (Common European Framework and References for Languages) doğrultusunda hazırlanmaktadır. İngilizce’nin ‘Tema Bazlı’, disiplinler arası, işbirliği içinde ve ana dil öğrenme modelini baz alarak öğretilmesi hedeflenmektedir.

Derslerimizde ‘Topic-Based’ (tema bazlı) ve  ‘Communicative Approach’ (İletişimsel Yaklaşım) metotlarını aynı tarzlardaki ders kitaplarıyla destekleyerek içeriklerimizi ‘Tam Öğrenme Modeli’ne’ göre uyguluyoruz.