Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - Anasınıfı - EĞİTİM ÖĞRETİM

Okulumuz 3, 4, 5, 6 yaş çocuklarına okul öncesi eğitimi verilmektedir. Okul öncesi eğitim programımızın amacı, çocuklarımızın bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, kendini ifade etmesine, olumlu benlik geliştirmesine, öz denetim kazanmasına olanak tanımak, sorgulama yeteneğine sahip, en önemlisi de ‘Mutlu Bireyler’ yetiştirmektir.  

Çağdaş öğrenme modellerini, eğitimdeki son gelişmeleri takip etmek amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim fakültesi başta olmak üzere diğer fakülteler ile işbirliği içinde eğitim etkinlikleri planlar. Akademisyenler ile proje uygulama planları yaparak uluslararası çalışmalara katkıda bulunur.

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINCE OF KIDS ETKİNLİKLERİ (OKUL ÖNCESİ PROGRAMI DAHİLİNDE VELİ KATILIMLARI): Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Okulöncesi koordinatör işbirliği ile yıl boyunca etkinlikler uygulanır. Etkinliklerin sorgulama temelli olması sorgulama yeteneğini geliştirerek, bilime ilgilerinin arttırmaktır.

2-MÜZE EĞİTİM (OKUL ÖNCESİ PROGRAMI DAHİLİNDE VELİ KATILIMLARI)

3-İNGİLİZCE ÖĞRENME MODELLERİNİN UYGULANMASI: Anaokulu müfredatımız uluslararası programların sentezinden oluşmaktadır. ReggioEmilia proje tabanlı öğrenme programı, High/Scope yaparak yaşayarak öğrenme programı, GEMS, SORGULAMA TEMELLİ FEN öğretimi, ÇOKLU ZEKA KURAMLI programlarla zenginleştirilmiş çalışmalar yapılmaktadır.

Proje çalışmaları ile öğrenme ve araştırmaya ilgi duyacakları, neden sonuç ilişkileri kurabilecekleri eğitim ortamları oluşturulmaktadır. Çocuğun en güzel öğrenme biçimi akranlarından öğrenmesidir. Bu etkinliklerle kazanımlarımıza ulaşmak hedefimizdir.

Çocuklarımız en fazla 18 kişilik sınıflarda,  sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleriyle zenginleşen bir öğrenme ortamında farklı kişilerle iletişim kurmayı öğrenmekte ve hayata hazırlanmaktadırlar.