Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - Lise - EĞİTİM ÖĞRETİM

Özel Muğla Teknoloji ve Kültür Anadolu Lisesi; 4 yıllık, tam gün eğitim ve öğretim hizmeti sunan “Özel Anadolu Lisesi” yapısına sahiptir.

YGS-LYS’ ye Yönelik Çalışmalar

Özel Muğla Teknoloji ve Kültür Anadolu Lisesi, öğrencilerini ülkemizde uygulanan üniversite seçim sistemine yönelik hazırlanmayı en temel amaçlarından biri olarak kabul eder. Bu amaca yönelik olarak, 9. sınıftan itibaren; günlük ders programına ilave olarak öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik destek programlar sunar. Hafta sonu uygulanan AKET (Akademik Eksik Tamamlama) destek programları sayesinde; öğrencilerin ilgi, yetenek ve hedefleri doğrultusunda, üniversite sınavlarında ilk sıradaki tercihlerine yerleşmeleri hedeflenir.

AKET çalışmalarının dışında 11. ve 12. sınıf öğrencilerine “ Matematik ve Alan dersleri ek çalışma programı” uygulanmaktadır.

Yabancı Dil Çalışmaları

Özel Muğla Teknoloji ve Kültür Anadolu Lisesi; 9. sınıftan başlayarak, uzman öğretmenlerimiz ve OXFORD Yayınları Materyalleri eşliğinde sosyal, mesleki ve akademik yaşamlarında ihtiyaç duyacakları İngilizce Teorik Eğitim ve İngilizce Telaffuz Eğitimi vermekteyiz.

İngilizce eğitiminin yanı sıra Almanca eğitimi de vererek öğrencilerimizin bireysel gelişimlerine katkı sağlamaktayız.

Sosyal ve Kültürel Çalışmalar

Özel Muğla Teknoloji ve Kültür Anadolu Lisesi’nde ders programına ek olarak, kulüp etkinlik çalışmaları ile öğrencilerin spor, sanat ve müzik alanlarında kendilerini geliştirmeleri için birçok fırsat yaratılır. Bu tür etkinliklerle öğrenciler, kendilerini sosyal ve kültürel açıdan geliştirme olanağına sahip olur.