Muğla Teknoloji ve Kültür Koleji - Anasınıfı - BİLİM/SANAT/SPOR


TÜRKÇE DİL ETKİNLİKLERİ: Çocukların yaşadıkları deneyimler ve çevreyle ilgili farkındalık kazanmaları, neden sonuç ilişkileri kurarak sorgulama yapabilmeleri, kendini ifade etme becerilerini geliştirmeleri, ‘Türkçeyi doğru kullanabilmeleri, güzel konuşma becerisini kazandırmayı, sözcük bilgisini arttırma gibi birçok alanda gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz.  ‘Göster-Anlat’, hikâye tamamlama, parmak oyunları ve tekerlemeler öğrenme gibi birçok etkinlik yapılır. 

İLKOKULA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI: 6 yaş gurubu çocuklarımızın ilkokula hazırlık süreçlerinde temel yazma ve okuma becerilerini destekleyici çalışmalar yapılmaktadır. 6 yaş gurubundaki çocuklarımız, temel yazma becerilerini kazanarak ilkokula başlamaktadırlar. Hazırlık çalışmaları deneyimli sınıf öğretmeni tarafından hazırlanan program çerçevesinde eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle düzenli olarak sürdürülmektedir.

MATEMATİK, DENEY VE FEN ETKİNLİKLERİ(GEMS): Çocuklarımızın matematik dizileri ve kavramları hakkında, matematikte kullanılan sembolik işaretlerden önce, çevrede var olan malzemeleri kullanarak derinine bir kavrayış geliştirmelerini hedefliyoruz. Serbest keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama, sınıflandırma, sayma, karşılaştırma, grafik oluşturma, sayıları algılama, sayma zamanı gibi eğlenceli oyunlar ve etkinliklerle matematiği yaşayarak öğrenmeleri için ortam hazırlıyoruz.

Yaşayarak, deneyerek, keşfederek ve gözlem yaparak öğrenmeleri deney ve fen etkinlerimizin temelini oluşturmaktadır. OKUL öncesi çocuklarımızı okula başlar başlamaz deneylerle tanıştırıyoruz. Fen (GEMS) derslerini sevdirerek bilimsel terimleri günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Tüm yaş gruplarımızda her hafta deney zamanı öğretmenimizin planlaması ile sürdürülmektedir.

PROJE ÇALIŞMALARI: Proje çalışmaları çocuklarla ile birlikte belirlenmekte ve aşamalı araştırma sürecinden oluşmaktadır. Öğrencilerimiz belirlenen konu hakkında evde anne babası eşliğinde ön araştırma yapıyor ve edindiği dokümanları okula getirerek arkadaşları ile paylaşıyor. Öğretmeni ile birlikte proje konusu ile ilgili derinlemesine araştırma yapılıyor ve deneyler, fen etkinlikleri, matematik çalışmaları, Türkçe dil etkinlikleri, yaratıcı sanat, müzik ve drama yoluyla farklı eğlenceli etkinliklerle araştırılan konu pekiştiriliyor. Proje sunumları ile çalışmalar devam eder.

YARATICI DRAMA:

Yaratıcı dramanın hedefleri şöyle sıralanmaktadır:

- Güven duygusunu ve karar verme becerilerini geliştirme,

- Kendini tanımasına yardımcı olma,

- Duygu ve düşüncelerini uygun yollarla ifade etme,

- Yaratıcılık ve estetik gelişimin sağlama,

- İşbirliği yapabilme becerilerini geliştirme,

- Yeni deneyimler kazandırma ve deneyimlerini kullanma olanağı sunma,

- Yaşamında daha etkin rol alması yönünden destekleme,

- Kalıcı davranış değişikleri sağlama,

- Toplumsal değerlerin gelişimini destekleme,

- Dil ve iletişim becerileri kazandırma,

- İmgelem gücünü geliştirme,

- Gözlem becerileri geliştirerek çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

- Problem çözme becerilerini geliştirerek, çevresindeki olgu ve olayları daha iyi algılanmasını sağlama,

- Soyut kavramları somut yaşantılara dönüştürülerek algılama becerilerini geliştirme,

- Olaylar arasında bağlantılar kurmasını sağlama,

- Vücudunu tanımasını, vücut organlarını nasıl kullanacağını öğrenmesini sağlayarak, bedeninin çok yönlü gelişmesine katkıda bulunma,

- Kişi ve olayları çok yönlü değerlendirerek, farklı bakış açıları kazanma

DANS: öğrencilerimizle, alanında uzman eğitmenlerimizin planlaması ile her hafta düzenli olarak etkinliğimizi sürdürmekteyiz. Estetik gelişimin yanı sıra çocuklarımız sadece dans değil, aynı zamanda kültürümüz hakkında bilgi sahibi de olurlar. (Folklorik giysi, efsaneler, çalgılar vb.) Etkinlikte, temel oyun teknikleri verildikten sonra, ekip uyumu, sahne tekniklerini kullanma çalışmaları yaş grubunun özelliğine göre öğretilir.

SATRANÇ: 5-6 yaş grubu öğrencilerimiz alanında uzman satranç eğitmeni tarafından yürütülen derslere her hafta düzenli olarak katılırlar. Amacımız, çocuklarımıza satrancı sevdirerek temel bilgileri öğrenmelerine, temel bilgilerle beraber belli düzeyde oyun tekniğine sahip olmalarına ve oyun tekniklerini geliştirmelerine olanaklar tanımaktır

MÜZİK: Okul öncesinde müzik, çocukların bütün alanlarda öğrenmesine katkı ve yeni bir bakış açısı sağlamakta, müzik çalışmalarına katılan, yaratan, üreten çocuk kendisi ile gurur duymakta, başarı duygusunu tatmaktadır ve böylece çocukların kendilerine güvenleri ve özsaygıları artmaktadır.

Okul öncesi dönemde; şarkı söylemenin yanı sıra ses dinleme ve ayırt etme, ritim çalışmaları, müzikli öykü, yaratıcı hareket ve dans gibi etkinlikler müzik etkinlikleri içerisinde yer almaktadır. Bütün bu etkinlikler çocuklar için belirlenen hedeflere, müzik eğitimi yoluyla farklı bir yoldan ulaşma imkânı sağlamaktadır. Okulöncesi dönem çocukları için müzik eğitimi programı planlanırken, çocukların doğuştan getirdikleri özellikleri, müzik deneyimleri ve gelişim düzeyleri göz önünde bulundurulmalıdır ve gelişimsel ardışıklığın olmasına dikkat edilmelidir. 

EĞİTSEL OYUN: Çocuğun kişisel gelişimini onun doğasına uygun ortamda gerçekleştiriyoruz. Grup içi etkileşim, kendini ve çevresini tanıma, sorunlarını ifade edebilme gibi becerilerini kazanmasına yönelik etkinlikler yapıyoruz. Bu sene bu programla birlikte oyun hakkı ve dedelere çocukluk hikâyeleri  gibi temayla özdeşleşen konularda küçük performanslar sergileyecekler.

GÖRSEL SANATLAR: Algı, beceri ve yaratıcı gücünün ortaya çıkmasını sağlamak, bir noktadan yola çıkarak düzlemler yaratmak artık bu programda çok kolay. En eğlenceli çizim ve teknikleri tanımaya ne dersin?

Bu dersimizde ile rol alma ve canlandırma tekniklerini kullanarak geçmişten günümüze var olan ressamlarımızı, onların hayatlarını ve eserlerini öğrenme imkânı bulurken, onların eserlerine kendi yorumlarını katmalarına da olanak tanırız.

GÖRSEL SANATLAR ATÖLYESİ: Eğlenerek resim tekniklerini öğrenmenin yolu minik ressamlar harikalar atölyesinden geçer. Suya resim yapmak, renkli köpüklere şekil ermek ve sihirli kâğıt ile tanışmak istemez misin? En ilginç teknikler burada seni bekliyor.

YÜZME: Yüzme programı 6 yaş itibari ile önce su oyunları ile çocukların hayatına girmeye başlar. Bugünün dünyasında yüzmenin zorunlu bir sosyal beceri olarak kabul görmesinin yanında,  hayat boyunca güvenli olarak yapılabilecek bir branş olarak spor programının önemli bir parçasıdır.

OYUNLA SPOR: Çocuk bedenleri ile yapabileceklerini öğrenirken bir taraftan da etraflarındaki dünyayı fiziksel olarak keşfederler. Hareket ederken, jimnastik yaparken ya da bahçede oynarken fiziksel kapasitelerini ve sınırlarını öğrenmek için geniş imkânlara sahiptirler.

Bu yaş grubu için spor programı kendini serbest bırakma sanatını ve vücudunu kontrol etmeyi öğretme amacına yöneliktir. Oyun temelli geçen bu dersler içinde minik motor becerilerini geliştirecek, spor disiplinini tanıyacak ve takım çalışmalarında işbirliği duygularını pekiştirecekler. Amaç her öğrencinin kendini en rahat şekilde gösterip, yeteneklerini özgür bir ortamda keşfedebilmesi ve bunu eğlenerek yapıp spor sevginin kuvvetlendirilmesidir.

GEZİLER: Okul öncesi eğitimde kalıcı öğrenme için çocukların yaparak-yaşayarak, gözlem ve inceleme yoluyla sürecin desteklenmesi çok önemlidir. Bu düşünceden yola çıkarak okul dışı alan gezileri planlanmaktadır. Hedefimiz, çocukların araştırarak, merak ederek, neden sonuç ilişkisi kurması, okul dışındaki çevrede gözlemlerde bulunarak sorgulama yapabilmesi ve yaşayarak öğrenmesidir.